Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Registre unificat de sol·licitants

L'objectiu és centralitzar tota la informació sobre persones físiques de manera que es garanteixi la integritat de la informació amb dos objectius principals:

  • Proporcionar una font fiable d'informació per a altres sistemes existents i futurs del Ministeri que ho requereixin.
  • Potenciar la difusió, mitjançant tots els canals possibles, garantint l'homogeneïtat i qualitat de la informació.

COMPARTEIX AQUEST CONTINGUT

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Síguenos en ...

© 2019 Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats