Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Rexistro unificado de solicitantes

O Obxectivo é centralizar toda a información sobre Persoas Físicas de forma que se garanta a integridade da información con dous obxectivos principais:

  • Proporcionar unha fonte fiable de información para outros Sistemas existentes e futuros do Ministerio, que o requiran.
  • Potenciar a difusión, mediante todas as canles posibles, garantindo a homoxeneidade e calidade da información.

COMPARTE ESTE CONTIDO

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Síguenos en ...

© 2019 Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats