Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

40 años de la Constitución

Estás en:

Consultas sobre convocatorias e outras actividades de Ciencia e Tecnoloxía

Consultas xerais

A atención ao cidadán sobre demanda de información xeral do Ministerio, das Secretarías de Estado de Economía e Apoio á Empresa, de Comercio y de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, estrutura organizativa e funcionamento ordinario dos servizos, realizarase en:

Sede

Pº. de la Castellana, 162

28046-Madrid

Por teléfono

+34  912 582 852

Por correo electrónico

Formule a súa consulta

xeral

Consultas sobre convocatorias e outras actividades de Ciencia e Innovación

A atención ao cidadán referida a un primeiro nivel de información tanto das convocatorias de axudas do Ministerio no marco do Plan Nacional de I+D+i como daqueloutros temas relacionados co seu ámbito de competencias de interese para a comunidade investigadora, empresas ou público en xeral, realizarase:

Consultas de carácter informático

As demandas de información relativas ao funcionamento das aplicacións informáticas do Ministerio postas a disposición dos usuarios, entre outras, as relativas á presentación electrónica de solicitudes, ao Rexistro Unificado de Solicitantes (RUS), á Carpeta Virtual de Expedientes (CVE), e as incidencias informáticas que se produzan en relación con tales aplicacións, realizaranse:

Por correo electrónico

Formule a súa consulta
informática

Para comodidade do usuario e para mellorar a calidade do servizo recoméndase a consulta por correo electrónico, a cal será resolta en breve prazo.

Horario de información ao público:

Luns a venres de 9 a 17.30 h Sábados de 9 a 14 h

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro): Luns a venres de 9.00 a 15.00 h. Sábados de 9.00 a 14 h.

Mapa de situación

Síguenos en ...

© 2018 Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats