Informació telefònica

Informació telefònica

A través del telèfon 060 de l’Administració General de l’Estat i al +34 902 887 060 si truqueu des de l’estranger.

Formulari de consulta

Formulari de consulta

A través dels formularis següents us podeu posar en contacte amb nosaltres o sol·licitar informació, plantejar dubtes o traslladar incidències sobre les diferents matèries que són competència d’aquest Ministeri: 

Registre General

Registre General

El Registre General del Ministeri de Ciència i Innovació només atén presencialment amb cita prèvia.

També podreu utilitzar el servei del registre de manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú (REC).

Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Podreu formular queixes o suggeriments sobre el funcionament i la millora dels serveis del Ministeri presencialment, per correu postal i per mitjans telemàtics.

Carta de serveis

Carta de serveis

Accediu a la informació sobre els serveis que tenen encomanats els òrgans, organismes i ens públics del Ministeri de Ciència i Innovació sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la prestació.

Mapa de situació

Mapa de situació

El Ministeri de Ciència i Innovació està situat al passeig de la Castellana, 162 de Madrid (28042).

Mapa situación
COVID-19

COVID-19

Accediu a tota la informació relacionada amb la COVID-19 i el seu impacte en l’àmbit del Ministeri de Ciència i Innovació.

BREXIT

BREXIT

Accediu a tota la informació relacionada amb el Brexit i el seu impacte en l’àmbit del Ministeri de Ciència i Innovació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...