Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació

Tal com es defineix en la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, el Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) està integrat pel conjunt d'agents públics i privats de coordinació, de finançament i d'execució i les seves relacions, estructures, mesures i accions per a la promoció, desenvolupament i suport a la política de R+D+I a Espanya.

El SECTI es regeix pels principis de qualitat, coordinació, cooperació, eficàcia, eficiència, competència, transparència, internacionalització, avaluació de resultats, igualtat d'oportunitats i rendició de comptes.

Governança en polítiques de R+D+I de la UE

Les polítiques i programes de recerca i innovació de la Unió Europea són dissenyades per la Comissió Europea (CE), juntament amb els Estats membres, i assessorats pel Comitè de l'Espai Europeu de Recerca (CEEI).

La UE explica a més amb el Fòrum Estratègic Europeu en Infraestructures de Recerca (ESFRI) per al desenvolupament de les polítiques de recerca.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...