Governança en polítiques de R+D+I de la UE

Gobernanza en políticas de I+D+i de la UE

La Comissió Europea (CE), juntament amb els Estats membres, codiseña les polítiques i programes de recerca i innovació de la Unió Europea (UE) i proposa el desenvolupament normatiu per a la seva correcta execució. Aquestes polítiques i programes de recerca han de ser aprovats pel Consell de Competitivitat (COMPET) que és el major òrgan decisori de la UE en aquest àmbit.

L'exercici de codiseño es realitza a través dels diferents comitès i òrgans assessoris i consultius de la Comissió i del Consell Europeu, entre els quals té especial rellevància el Comitè de Programa de Configuració Estratègica, com a òrgan de participació dels Estats membres en el disseny i seguiment del Programa Marco de Recerca i Innovació.

D'altra banda, el Comitè de l'Espai Europeu de Recerca (CEEI, o ERAC en les seves sigles en anglès) és l'òrgan consultiu que assessora al Consell, la CE i els Estats membres en l'elaboració de polítiques de recerca i innovació dins de l'Espai Europeu de Recerca (EEI). Està copresidido per la Direcció general de Recerca, Innovació i Desenvolupament Tecnològic de la CE i una representació dels Estats membres. En l'últim període 2014-2020 el CEEI s'ha focalitzat a fomentar la col·laboració internacional, la ciència i innovació oberta, la programació conjunta, la perspectiva de gènere en la recerca i els recursos humans i la seva mobilitat. Actualment aquest comitè està en procés d'adaptació al nou pla d'EEI llançat per la CE.

El Fòrum Estratègic Europeu en Infraestructures de Recerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI per les seves sigles en anglès), és un d'instruments estratègics de la UE per desenvolupar la integració científica comunitària i enfortir la seva visibilitat internacional, i contribueix significativament al desenvolupament de les polítiques de recerca amb recomanacions concretes per a l'enfortiment de les infraestructures de recerca europees i l'accés competitiu i obert als seus recursos i serveis.

icono-contacto.svg

Contacto

Subdirección General de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 341

sginci@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...