Ajuts a R+D+I: què es finança?

En aquest apartat es poden consultar els ajuts a l’R+D+I concedits per l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes. Quin tipus d’activitats es financen?

  • 2017: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes.
  • 2018: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes, concessió directa.
  • 2019: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes, concessió directa (inclou funcionament general de centres).

El País Basc no facilita informació de les seves actuacions.

Font: Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI). Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Tots els elements gràfics actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del plafó i mostren els valors associats a aquesta selecció.

Per fer filtres acumulatius cal prémer CRTL i el nou element visual.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandeix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...