Despesa R+D

Aquest gràfic interactiu representa l’evolució anual de la despesa en R+D. La informació es presenta desagregada per sectors d’execució i de finançament. Inclou també la distribució de la despesa en R+D per CA.

Font: Estadística sobre activitats d’R+D. INE (www.ine.es)

AYUDA

Els gràfics de sectors estan relacionats entre si. Si es filtra un sector finançador, es visualitza filtrada la informació per sector executor (i viceversa). En aquests gràfics sempre es mostra la informació agregada a escala nacional.


Per veure la informació desagregada per sector executor per a cada comunitat autònoma, situeu el ratolí en la comunitat corresponent al gràfic de barres o al mapa.


Nota metodològica: (1) Dada no disponible s’indica quan l’INE no publica la dada per a la desagregació esmentada.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandeix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...