Retorn del PEICTI per regions, programa i subprograma

En aquest apartat es presenta la distribució per regió dels ajuts a l’R+D+I finançats per l’Administració General de l’Estat desagregats per programa i subprograma associat en el PEICTI.

En aquest informe no hi ha incloses les concessions directes per al funcionament general dels centres.

Font: Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI). Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es).

Ayuda

Tots els elements gràfics actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del plafó i mostren els valors associats a aquesta selecció.

Per fer filtres acumulatius cal prémer CRTL i el nou element visual.

Ajuda metodològica: “No aplica” s’utilitza quan no és possible identificar la comunitat autònoma en la qual s’executa l’ajuda per la característica pròpia de l’actuació. En aquesta situació es troben totes les actuacions del Ministeri de Foment.

Nota metodològica: El 2019 les convocatòries de Projectes d’R+D “Reptes investigació” i Projectes d’R+D “Generació de coneixement” s’han unit en una única actuació (Projectes R+D+I), que queda englobada en el programa GCF.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandeix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto.svg

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...