Avís legal

El domini www.ciencia.gob.es és titularitat del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

La pàgina web i tots els dominis i directoris que s’hi inclouen (d’ara endavant, conjuntament denominats el “Portal”), així com els serveis o continguts que s’hi puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts puguin necessitar l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la vostra conformitat, us preguem que no feu servir el Portal, ja que qualsevol ús que feu del Portal o dels serveis i continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal compleix la funció d’informació general i atenció al ciutadà en els termes de l’establert a l’article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d’informació administrativa i d’atenció al ciutadà, que tenen caràcter merament informatiu i no se’n pot derivar, en cap cas, cap efecte jurídic vinculant.

El servei de presentació telemàtica a través del registre electrònic d’aquest Portal compleix la normativa vigent i, per tant, els documents presentats per aquest mitjà tenen la mateixa validesa jurídica que si haguessin estat presentats per qualsevol altre dels especificats en la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Per mantenir actualitzada la informació publicada al Portal, els seus continguts es poden modificar, corregir, eliminar o afegir en qualsevol moment, de manera que és convenient comprovar-ne la vigència o exactitud consultant a les font oficials.

El disseny del Portal i el seu codi font, logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, o als seus organismes o entitats adscrites, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats facilita l’accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la recerca dels recursos que us puguin interessar a través d’internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al Ministeri, ni aquest en revisa els continguts. Per això, no es pot fer responsable dels continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús d’aquesta.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu Portal.

Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial dels continguts del Portal sense citar-ne l’origen o sense haver sol·licitat autorització, si escau.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...