Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistema

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko 14/2011 Legean definitzen den bezala, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Sistema (SECTI) koordinaziorako, finantzaketarako eta exekuziorako eragile publiko eta pribatuek osatzen dute, bai eta Espainian I+G+Bko politika sustatzeko, garatzeko eta laguntzeko dituzten harremanek, egiturek, neurriek eta ekintzek ere.

Kalitatearen, koordinazioaren, lankidetzaren, eraginkortasunaren, efizientziaren, lehiaren, gardentasunaren, nazioartekotzearen, emaitzen ebaluazioaren, aukera-berdintasunaren eta kontuak ematearen printzipioek arautzen dute SECTI.

EBko I+G+B politiken gobernantza

Europar Batasuneko ikerketa- eta berrikuntza-politikak eta -programak Europako Batzordeak (EE) diseinatzen ditu, estatu kideekin batera, eta Europako Ikerketa Esparruko Komiteak (CEEI) aholkatzen ditu.

EBk, gainera, Ikerketa Azpiegituren Europako Foro Estrategikoa (ESFRI) du ikerketa-politikak garatzeko.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...