Gobernantzako ebko I + g + b

Gobernanza en políticas de I+D+i de la UE

Europako Batzordeak (EB) estatu kideekin batera diseinatzen ditu Europar Batasuneko (EB) ikerketa- eta berrikuntza-politikak eta -programak, eta araudi-garapena proposatzen du hura behar bezala egikaritu dadin. Ikerketa-politika eta -programa horiek Lehiakortasun Kontseiluak (COMPET) onartu behar ditu, EBko organo erabakitzaile gorena baita arlo horretan.

Baterako diseinuaren ariketa Europako Batzordearen eta Kontseilu aholku- eta kontsulta-batzorde eta -organoen bidez egiten da, eta horien artean garrantzi berezia du Konfigurazio Estrategikoko Programaren Batzordeak, estatu kideek Ikerketa eta Berrikuntzako Esparru Programaren diseinuan eta jarraipenean parte hartzeko organo gisa.

Bestalde, Europako Ikerketa Esparruko Batzordeak (ERAC ingelesez) Kontseilua, EB eta estatu kideak aholkatzen dituen kontsulta-organoa da Europako Ikerketa Esparruaren (EIE) barruan ikerketa- eta berrikuntza-politiken lanketan. EBko Ikerketa, Berrikuntza eta Garapen Teknologikoko Zuzendaritza Nagusiak eta estatu kideen ordezkaritza batek zuzentzen du. 2014-2020 aldian, CEEIk nazioarteko lankidetza, zientzia eta berrikuntza irekia, programazio bateratua, ikerketaren arloko genero-ikuspegia eta giza baliabideak eta horien mugikortasuna sustatzea izan ditu helburu. Gaur egun, batzorde hori EBk egindako EEIren plan berrira egokitzeko prozesuan dago.

Ikerketa Azpiegiturei buruzko Europako Foro Estrategikoa (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI, ingelesez) EBren tresna estrategikoetako bat da integrazio zientifiko komunitarioa garatzeko eta haren nazioarteko ikusgarritasuna indartzeko, eta nabarmen laguntzen du ikerketa-politikak garatzen, Europako ikerketa-azpiegiturak indartzeko eta horien baliabide eta zerbitzuetara sarbide lehiakor eta irekia izateko gomendio zehatzekin.

icono-contacto

Contacto

Subdirección General de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 341

sginci@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...