Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Informazio Sistema (SICTI)

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Informazio Sistema (SICTI) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Sistema Nazionalaren (SECTI) gobernantza-tresnen parte da. 

SICTI ekainaren 1eko 14/2011 Legearen bidez sortu zen, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa; Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren menpe dago, eta datuak eskuratu eta aztertzeko tresna delarik, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Espainiako Estrategia (EECTI) sortu eta haren jarraipena egiteko balio du, baita haren garapen-planena ere.

I+G+b Zentroen Espainiako Sarea (RECIDI)

I+G+b Zentroen Espainiako Sarea (RECIDI) eskuragarri jartzen den kontsulta-tresna da, eta I+G+b jarduerak egiten dituzten Espainiako erakunde, zentro eta azpiegiturak biltzen ditu.

Sistemaren datu orokorrak

Atal honetan, SECTIren testuinguru globalaren datu nagusiak aurkezten dira. I+G gastuaren eta giza baliabideen datuak biltzen ditu. Atal honetan jasotako informazio guztia EINeko I+G jarduerei buruzko estatistikatik dator, eta atal honetako gainerako epigrafeetan aurkezten den informazioa testuinguruan jartzea du helburu, SECTIren ikuspegi orokorra emanez.

I+G+B gastuen aurrekontua

Atal honetan eskuragarri dago administrazio publikoek I+G+Bra bideratutako aurrekontu-kredituei buruzko informazioa. Estatuko Administrazio Orokorraren (EAO) hasierako kredituak eta aurrekontu-gauzatzea erakusten dira, ministerioaren eta erakundearen arabera bereizita, bai eta autonomia-erkidegoenak ere (AE), bai 46 gastu-politikarenak, bai I+G+Brako partidak dituzten beste gastu-programa batzuenak.

I+G+Bko jarduera publikoak

Estatuko Administrazio Orokorreko eta autonomia-erkidegoetako administrazio eta erakunde publikoek I+G+Bn egiten dituzten jarduera publikoei buruzko informazioa ematen du SICTIk, eta honelako galderei erantzuten saiatzen da: I+G+B zer jarduera-mota finantzatzen da? Nola finantzatzen da? Zein aurrekontu du esleitua jarduketa bakoitzak? Zein da laguntzak emateko prozedura? Norentzat dira laguntzak?

IDIrentzako laguntza publikoak

Atal honetan, I+G+B arloan emandako laguntza publikoei buruzko informazio zehatza ematen du SICTIk, bai Estatuko Administrazio Orokorretik, bai autonomia-erkidegoetatik: zenbat laguntza eman dira urte jakin batean?  nortzuk dira onuradunak? non egiten dira I+G+B jarduerak?  zenbatekoa da laguntzaren finantziazioa?, zein modalitatetan eman da laguntza?  zein da laguntzaren helburua?, etab.

Estatuko planaren itzultzea

Ikerketa Zientifikoko, Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planak (PEICTI) Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren mendeko finantzatzaile nagusiek (AEI, CDTI, ISCIII) eta ministerioko gainerako sailek eta atxikitako erakundeek abian jarritako I+G+B arloko jarduera guztiak biltzen ditu. Hemen, laguntzen lurralde-banaketari, lurralde bakoitzeko onuradun-motari, laguntza-kopuruari eta eskualde bakoitzaren zenbateko orokorrari buruzko informazio garrantzitsua kontsulta daiteke. Informazio-iturria SICTI da. 

Ezagutzaren eta berrikuntzaren transferentziaren adierazleak

Ezagutzaren eta berrikuntzaren transferentziaren (TCI) adierazleen estatistikaren lehen emaitzak aurkezten dira, Ministerioak egina. Datuak unibertsitate, estatuko nahiz autonomia-erkidegoetako ikerketarako erakunde publiko eta erregistratutako zentro teknologikoen bidez lortu dira. Informazioa atalka banatu da, edukiaren arabera: a) emaitzen babesa; b) ustiapen-akordioak; c) kontratuak; d) lankidetza eta e) spin-off. Txostenen barne nabigatu ahal da eta hainbat hautapen-aukera dituzte. Edukiaren konplexutasuna medio, komeni da aldez aurretik metodologia-aipamena kontsultatzea.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...