I+G+b gastuen aurrekontua (AGE+autonomia-erkidegoak)

Se representa a través de los gráficos interactivos la financiación pública de la I+D+I en España, medida a partir de los datos de los presupuestos de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal (PGE, fuente IGAE) como a nivel regional (presupuestos de las CC.AA.). Se incluye la intensidad de gasto y la distribución económica de la ejecución presupuestaria, desagregando por administraciones y por políticas de gasto, distinguiendo los programas de la Política de Gasto 46 de otros programas de gasto destinados a I+D+I (ver notas aclaratorias a pie de página).

Fuente: Estadística de Créditos Presupuestarios de I+D+I. Subdirección General de Planificación, Seguimiento y Evaluación (sgcps@ciencia.gob.es)

Grafiko interaktiboen bidez adierazten da I+G+b finantzaketa publikoa Espainian. Hura neurtzeko, administrazio publikoen aurrekontuetako datuak erabiltzen dira, bai estatukoak (PGE, IGAE iturri) baita eskualdekoak ere (autonomia-erkidegoen aurrekontuak). Barne daude gastuaren intentsitatea eta aurrekontu-exekuzioaren datuen banaketa ekonomikoa, administrazio eta gastu-politiken arabera bereiziak. Programak bereizi egiten dira 46. Gastu-politikaren arabera I+G+b modalitateari zuzendutako gainerako gastu-programengandik (ikusi oin-ohar argigarriak).

Iturria: I+G+b aurrekontu-kredituen estatistika. Plangintza, Jarraipen eta Ebaluazioko Zuzendariordetza Nagusia (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Elementu grafiko guztiak (serie historikoa salbu) hautapen-iragazki gisa erabiltzen dira panelaren gainerako grafikoetan, hautapen horri lotutako balioak erakutsita. Iragazki metagarriak egiteko, beharrezkoa da CRTL tekla  eta elementu bisual berria sakatzea.


Oharra: Unibertsitateko Funts Orokorren (FGU) gastuaren estimazioa ez dago gastuko beste programetan barne


Oharra: 46. Gastu-politikatik kanpo utzi dira zenbait programa edo aurrekontu-sorta, zeinak, nahiz eta autonomia-erkidegoko aurrekontuen aipatutako politikan (edo antzekoen) barne egon, I+G+b ez den beste helburu bat duten. Bereziki kanpo utzi dira hauei zuzendutako gastu-programak: estatistika, kartografia, informazio-sozietatea, administrazio elektronikoa eta berrikuntza eta hezkuntza-ebaluazioa, autonomia-erkidegoak bereziki I+G+b xederako zuzendutako kredituak salbu.

Ikonoa Deskribapena
Filtro aplicado en el gfráfico grafikoan aplikatutako iragazkiaren berri ematen du
Expande el gráfico en una ventana individual grafikoa leiho bakar batean zabaltzen du

icono-contacto

Plangintza, Jarraipen eta Ebaluazioko Zuzendariordetza Nagusia.

Paseo de la Castellana 162. 28046 Madril.

sgcps@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...