GBARD estatistika

Se representan los resultados de la estadística europea de Créditos Públicos Presupuestarios de I+D o GBARD, cuyo objeto es medir la financiación pública de la I+D, siguiendo la Metodología de Eurostat. La financiación en I+D se presenta desagregada por administraciones públicas y se clasifica por objetivos socioeconómicos (NABS).

Debe tenerse en cuenta que solo se incluyen créditos de I+D, de manera que se excluyen los créditos destinados a innovación. Se excluyen también los gastos de personal y otros gastos corrientes de los agentes públicos financiadores, así como los gastos financieros. Por otra parte, se incluye la estimación de gasto en I+D de los Fondos Generales Universitarios (FGU) en el ámbito de las CC.AA. Para más detalle ver las recomendaciones de la OCDE Manual de Frascati

Fuente: Estadística de Créditos Presupuestarios de I+D+I. Subdirección General de Planificación, Seguimiento y Evaluación (sgcps@ciencia.gob.es )

I+G Aurrekontu-kreditu publikoen Europako estatistikaren emaitzak edo GBARD aurkezten dira; horien helburua da I+G arloko finantzaketa publikoa neurtzea Eurostat metodologiaren arabera. I+G arloko finantzaketa administrazio publikoen arabera bereizita agertzen da, eta helburu sozioekonomikoen arabera (NABS) sailkatuta.

Kontuan hartu behar da I+G kredituak soilik hartzen dituela barne, eta kanpo daudela berrikuntzari zuzendutakoak. Kanpo daude ere langileen gastuak eta finantza-agente publikoen gastu arruntak, baita gastu finantzarioak ere. Bestalde, barne dago Unibertsitateko Funts Orokorren (FGU) I+G arloko gastuaren estimazioa autonomia-erkidegoen arabera. Xehetasun gehiago behar izanez gero, ikusi ELGEren Frascati eskuliburuaren gomendioak

Iturria: I+G+b aurrekontu-kredituen estatistika. Plangintza, Jarraipen eta Ebaluazioko Zuzendariordetza Nagusia (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Elementu grafiko guztiak (serie historikoa salbu) hautapen-iragazki gisa erabiltzen dira panelaren gainerako grafikoetan, hautapen horri lotutako balioak erakutsita. Iragazki metagarriak egiteko, beharrezkoa da CRTL tekla  eta elementu bisual berria sakatzea.

Ikonoa Deskribapena
Filtro aplicado en el gfráfico grafikoan aplikatutako iragazkiaren berri ematen du
Expande el gráfico en una ventana individual grafikoa leiho bakar batean zabaltzen du
icono-contacto

Plangintza, Jarraipen eta Ebaluazioko Zuzendariordetza Nagusia.

Paseo de la Castellana 162. 28046 Madril.

sgcps@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...