NextGeneration EU – O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para financiar o Plan

NextGeneration EU – Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar el Plan

O Consello Europeo aprobou o 21 de xuño de 2020 a creación do programa NextGenerationEU, o maior instrumento de estímulo económico xamais financiado pola Unión Europea, en resposta á crise sen precedentes causada polo coronavirus.

NextGenerationEU ten como obxectivo responder de xeito conxunto e coordinado a unha das peores crises sociais e económicas da nosa historia e contribuír a reparar os danos causados pola pandemia. Con estes fondos, a Europa posterior á COVID-19 debe ser máis ecolóxica, máis dixital e máis resiliente aos cambios e retos do futuro.

No marco da iniciativa NextGenerationEU créanse dous novos recursos financeiros:

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa (REACT-UE)

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia é un novo Fondo de xestión directa da CE. Os seus recursos son subvencións e préstamos e cada Estado membro elabora o seu Plan de Recuperación para programalos.

O pasado 30 de abril de 2021 o Goberno de España presentou o seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que establece 69.500 millóns de euros en subvencións e que o 16 de xuño foi avaliado positivamente pola Comisión Europea.

O Plan español estrutúrase en dez políticas panca (entre elas a sexta política panca “Pacto pola ciencia e a innovación e reforzo do Sistema Nacional de Saúde”) as cales se concretan en 30 Compoñentes. O Ministerio de Ciencia e Innovación é responsable do Compoñente 17 “Reforma institucional e fortalecemento das capacidades do sistema nacional de ciencia, tecnoloxía e innovación” cunha asignación de máis de 3.400 millóns de euros procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...