Orzamentos I+D+I por ministerios (AXE)

Se presenta la información presupuestaria de gasto en I+D+I de la Administración General del Estado a través de gráficos interactivos. El informe contiene datos de los créditos iniciales destinados a I+D+I en los Presupuestos Generales del Estado y de la ejecución presupuestaria del último año disponible. Se incluye la intensidad de gasto y la distribución económica por ministerio, desagregando por políticas de gasto, origen de los fondos y por subsectores.

Represéntase a través dos gráficos interactivos a distribución dos gastos orzamentarios en I+D+I da Administración Xeral do Estado por departamentos ministeriais. Inclúese a intensidade de gasto e a distribución económica dos datos de execución orzamentaria por ministerio, desagregados por políticas de gasto e por subsectores.

Fonte: Estatística de Créditos Orzamentarios de I+D+I. Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación (sgcps@ciencia.gob.es )

AYUDA

Todos os elementos gráficos (agás a serie histórica) actúan como filtros de selección sobre outros gráficos do panel amosando os valores asociados a esa selección. Para facer filtros acumulativos hai que premer CRTL e o novo elemento visual.

Nota: Na desagregación por subsectores, o subsector AXE está referido ás seccións ministeriais e o subsector OOAA inclúe tanto os Organismos Autónomos coma Axencias e outros Organismos Públicos con orzamento limitativo.

Icona Descrición
Filtro aplicado en el gfráfico informa do filtro aplicado no gráfico
Expande el gráfico en una ventana individual expande o gráfico nunha ventá individual
icono-contacto

Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación.

Pº de la Castellana 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...