Estatística GBARD

Represéntanse os resultados da estatística europea de Créditos Públicos Orzamentarios de I+D ou GBARD, cuxo obxecto é medir o financiamento público da I+D, seguindo a Metodoloxía de Eurostat. O financiamento en I+D preséntase desagregado por administracións públicas e clasifícase por obxectivos socioeconómicos (NABS).

Debe terse en conta que só se inclúen créditos de I+D, de xeito que se exclúen os créditos destinados a innovación. Exclúense tamén os gastos de persoal e outros gastos correntes dos axentes públicos financiadores, así como os gastos financeiros. Por outra parte, inclúese a estimación de gasto en I+D dos Fondos Xerais Universitarios (FXU) no ámbito das CC.AA. Para máis detalle ver as recomendacións da OCDE Manual de Frascati

Fonte: Estatística de Créditos Orzamentarios de I+D+I. Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Todos os elementos gráficos (agás a serie histórica) actúan como filtros de selección sobre outros gráficos do panel amosando os valores asociados a esa selección. Para facer filtros acumulativos hai que premer CRTL e o novo elemento visual.

Icona Descrición
Filtro aplicado en el gfráfico informa do filtro aplicado no gráfico
Expande el gráfico en una ventana individual expande o gráfico nunha ventá individual
icono-contacto.svg

Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación.

Pº de la Castellana 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...