Retorno do PEICTI por rexións, programa e subprograma

Neste apartado preséntase a distribución por rexión das axudas á I+D+I financiadas pola Administración Xeral do Estado desagregadas por programa e subprograma asociado no PEICTI.

Neste informe non están incluídas as concesións directas para o funcionamento xeral dos centros.

Fonte: Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SICTI). Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación (sgcps@ciencia.gob.es).

Ayuda

Todos os elementos gráficos actúan como filtros de selección sobre outros gráficos do panel amosando os valores asociados a esa selección.

Para facer filtros acumulativos hai que premer CRTL e o novo elemento visual.

Axuda metodolóxica: “Non aplica” utilízase cando non é posible identificar a comunidade autónoma na que se executa a axuda pola característica propia da actuación. Nesta situación atópanse todas as actuacións do Ministerio de Fomento.

Nota metodolóxica: En 2019 as convocatorias de Proxectos de I+D "Retos investigación" e Proxectos de I+D "Xeración de coñecemento" uníronse nunha única actuación (Proxectos I+D+I), quedando englobada no programa GCF.

Icona Descrición
Filtro aplicado en el gfráfico informa do filtro aplicado no gráfico
Expande el gráfico en una ventana individual expande o gráfico nunha ventá individual
icono-contacto.svg

Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación.

Pº de la Castellana 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...