Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SICTI)

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

O Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SICTI) créase na lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación baixo a dependencia do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades como instrumento de captación de datos e análise para a elaboración e seguimento da Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EECTI), e dos seus plans de desenvolvemento.

Trátase dun sistema de información conxunto da Administración Xeral do Estado (AXE) e as CC.AA., coa participación dos departamentos ministeriais, as consellarías e as axencias estatais e rexionais con actuacións en I+D+I. Para o seu desenvolvemento constituíuse no ano 2017 o Grupo de Traballo do SICTI no que participan as diferentes administracións e os organismos financiadores. Os criterios que rexen o intercambio de información foron aprobados no Consello de Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación, tal e como prevé a lei da Ciencia.

O SICTI contén información de todas as actuacións que se financian dende os organismos públicos, tanto da AXE coma das CC.AA. e das axudas que se conceden para proxectos, recursos humanos, centros, infraestruturas e equipamentos, etc. Inclúe tamén información das entidades beneficiarias e os investigadores, ademais dos proxectos que se financian con fondos europeos. Así mesmo, disponse de información bibliométrica, de patentes e outras formas de protección de resultados, de licenzas e contratos no ámbito de I+D+I e de empresas spin-off.

Por outra parte, o SICTI contén toda a información relativa a créditos orzamentarios cos que dende a AXE e as CCAA se financian as actividades de I+D+I.

Deste xeito, o SICTI constitúese como a ferramenta principal para dispoñer dos indicadores necesarios para levar a cabo o seguimento e a avaliación das políticas públicas de I+D+I, os seus resultados e o impacto, así como a eficiencia e eficacia das devanditas políticas.

Permite ademais ter identificados os distintos axentes do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI), tanto financiadores coma executores de I+D+I, así como entidades intermedias de xestión e promoción da innovación.

icono-contacto

Contacto

Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación.

Pº de la Castellana 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...