Logo ICTS

Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS)

O termo Infraestrutura Científica e Técnica Singular (ICTS) fai referencia a instalacións, recursos ou servizos necesarios para desenvolver investigación de vangarda e de máxima calidade, así como para a transmisión, intercambio e preservación do coñecemento, a transferencia de tecnoloxía e o fomento da innovación. Son únicas ou excepcionais no seu xénero, cun custo de investimento, mantemento e operación moi elevado, e cuxa importancia e carácter estratéxico xustifica a súa dispoñibilidade para todo o colectivo de I+D+i. As ICTS posúen tres características fundamentais, son infraestruturas de titularidade pública, son singulares e están abertas ao acceso competitivo.

As ICTS están distribuídas por todo o territorio nacional e quedan recollidas no que se denomina o “Mapa de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS)”. 

Ciencias Socioeconómicas e Humanidades

As infraestruturas deste ámbito temático céntranse nas áreas científicas de prehistoria, paleontoloxía humana e arqueoloxía. O desenvolvemento de infraestruturas científico-tecnolóxicas nestas disciplinas considérase clave para acurtar as distancias existentes entre o mundo das humanidades e potenciar a súa interacción en beneficio mutuo. 

Ciencias da Saúde e Biotecnoloxía

Esta área temática aumentou significativamente a súa representación no actual Mapa de ICTS. Baixo o concepto de ICTS distribuídas establecéronse redes de infraestruturas no campo da imaxe, nanotecnoloxía e ciencias ómicas.  Ademais, tamén quedan reforzados os laboratorios de alta seguridade biolóxica ampliándose as infraestruturas deste tipo que ofrecen os seus servizos. 

Ciencias do Mar, Vida e Terra

As ICTS incluídas nesta área do coñecemento son infraestruturas necesarias para facilitar o acceso dos científicos a ámbitos naturais que presentan características únicas para a investigación. Todas elas maioritariamente enfocadas á promoción dunha xestión sostible do medio natural. 

Enerxía

A dispoñibilidade de fontes de enerxía sostibles e economicamente competitivas é un factor clave para o avance e desenvolvemento de calquera país polo que é fundamental contar con infraestruturas que faciliten o avance científico e tecnolóxico neste ámbito. Así, no actual Mapa de ICTS inclúense infraestruturas que investigan e ofrecen as súas instalacións no campo da enerxía solar e a enerxía de fusión. 

Enxeñaría

A área temática de enxeñaría está representada no Mapa de ICTS no ámbito da enxeñaría hidráulica e marítima.  A actividade científica e tecnolóxica no ámbito do medio mariño é de sumo interese para España. Contar con este tipo de infraestruturas permitiu realizar investigación punteira neste ámbito que anteriormente se viña realizando no estranxeiro, potenciando así a competitividade do noso sistema de I+D+i. 

Materiais

Pódese considerar que a Ciencia dos Materiais ten como finalidade última, investigar, sintetizar e desenvolver novas substancias segundo propiedades desexadas para finalidades e aplicacións determinadas en calquera tipo de campo (enxeñaría, computación, biotecnoloxía, etc.). Para iso, necesítase instrumentación que permita achegarse cada vez máis á estrutura básica de a materia. Con este obxectivo, no Mapa de ICTS, inclúense infraestruturas que ofrecen instalacións de última xeración en microscopía electrónica, luz sincrotrón, micro/nano fabricación, láseres ultacurtos ultraintensos e complexos aceleradores de partículas. 

Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións son imprescindibles para o avance da Ciencia en todas as áreas de coñecemento.  Distribuída por todo o territorio nacional, RedIRIS e a Rede Española de Supercomputación (RES) son os máximos expoñentes desta área, ofrecendo á comunidade científica unha gran capacidade de computación e comunicacións mellores e máis seguras. 

Astronomía e Astrofísica

A Astronomía é unha disciplina singular na ciencia española, que experimentou un desenvolvemento exponencial nas últimas décadas, adquirindo unha posición destacada a nivel internacional. A Rede de Infraestrutura de astronomía (RIA) coordina as infraestruturas de observación nacionais recoñecidas como ICTS con dúas grandes áreas representadas: radioastronomía e astronomía óptica e infravermella. Ademais, no campo da Astrofísica, o Laboratorio Subterráneo de Canfranc afianzou a súa estratéxica posición nesta disciplina. 

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...