Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Ets a:

Justificació telemàtica

Per a la justificació telemàtica de les ajudes concedides per aquest Ministeri, teniu disponible en aquesta pàgina l'aplicació que permetrà introduir tant les despeses com els informes tècnics justificatius de l'execució de l'ajuda.

Us aconsellem:

Visiteu les pàgines dels subprogrames de les ajudes que justificareu, on apareixeran les especificacions concretes de la informació que heu de justificar.

Llegiu detingudament el manual d'instruccions, ubicat en aquesta pàgina, on un dels apartats del manual especifica com poder registrar-se en la nova aplicació telemàtica de justificacions. Requisit imprescindible per poder justificar les vostres ajudes.

Suport

Aquesta aplicació permet introduir les dades dels justificants de despesa imputats al projecte bé mitjançant càrrega manual (consignant la informació de manera individual per justificant) o bé mitjançant un fitxer de càrrega massiva que podrà contenir tots els justificants de despesa de tots els projectes d'un mateix organisme beneficiari.    Mitjançant càrrega manual, consignant la informació de cada operació individual o factura.    Mitjançant un fitxer de càrrega massiva: Utilitzar el fitxer de càrrega massiva és un mètode idoni quan el nombre de projectes o el volum d'operacions és elevat.  Així mateix, l'aplicació telemàtica s'utilitzarà per introduir l'informe d'execució/seguiment científic del projecte.    El model de l'esmentat informe es publicarà a la pàgina del subprograma de l'ajuda que voleu justificar.    TELÈFONS I ADRECES DE CONSULTA    La Direcció General de Recerca ha traslladat la seva seu a la següent adreça:  Paseo de la Castellana, 162 - 28071 - Madrid.    CONSULTES GENERALS    Consultes electròniques:    Adreça electrònica: Formuleu la vostra consulta general    CONSULTES INFORMÀTIQUES  Adreça electrònica: Formuleu la vostra consulta informàtica  Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9.00 a 17.30 h i divendres de 8.00 a 15.00 h

Fitxer de càrrega massiva en format Excel

En aquesta pàgina tindreu l'última versió de la plantilla EXCEL i les instruccions del contingut d'aquest fitxer.  Amb aquesta informació els vostres serveis informàtics podran elaborar el fitxer EXCEL, que haurà de ser adjuntat a l'aplicació de Justificació telemàtica a l'opció de: "Justificació organisme > Càrrega massiva EXCEL"  Us preguem que respecteu (no copiar) els títols de la primera fila (referència, import, dedicació...)

Fitxer de càrrega massiva en format XML

En aquesta pàgina tindreu l'última versió del model XSD i les instruccions del contingut d'aquest fitxer.  Amb aquesta informació els vostres serveis informàtics podran elaborar el fitxer XML, que haurà de ser adjuntat a l'aplicació de Justificació telemàtica a l'opció de: Justificació organisme > Càrrega massiva XML"  Per visualitzar l'exemple de fitxer XML, haureu d'obrir-lo amb el bloc de notes o un editor de textos plans similar, i per tant, us aconsellem que el guardeu primer en el vostre equip, i posteriorment trieu el programa amb què desitgeu obrir-lo.  Aquest exemple està preparat només per visualitzar-lo, no per executar-lo. El vostre fitxer 'XML hauria de ser generat pel vostre programari de gestió de factures o comptabilitat.

Manual d'instruccions per a la justificació de les ajudes

COMPARTE ESTE CONTENIDO

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Síguenos en ...

© 2020 Ministeri de Ciència i Innovació