Ikerketa, garapena eta berrikuntza lehentasunezko eremuak dira garapen ekonomiko eta sozialerako. Beharrezkoa da politika publikoak behar bezala zuzentzea eta ahalik eta gardentasun handienarekin egitea, kontuak emateko prozesuarekin batera. Horretarako, datu sendoak eta egiazkoak eduki behar dira, Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren (SECTI) egoera eta politika publikoen eragina eta emaitzak ezagutzeko. 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Informazio Sistema (SICTI) I+G+B arloko informazio-plataforma nagusia da, eta hari esker, politika publikoak ezagutu, jarraitu eta ebaluatzeko adierazleak ditugu. SICTI sortzea ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 11. artikuluan dago aurreikusita, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa.

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI) forma parte de los instrumentos de gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). 

El SICTI se crea en la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación bajo la dependencia del Ministerio de Ciencia e Innovación como instrumento de captación de datos y análisis para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI), y de sus planes de desarrollo.

Sistemaren datu orokorrak

Atal honetan, SECTIren testuinguru globalaren datu nagusiak aurkezten dira. I+G gastuaren eta giza baliabideen datuak biltzen ditu. Atal honetan jasotako informazio guztia EINeko I+G jarduerei buruzko estatistikatik dator, eta atal honetako gainerako epigrafeetan aurkezten den informazioa testuinguruan jartzea du helburu, SECTIren ikuspegi orokorra emanez.

I+G+B gastuen aurrekontua

Atal honetan eskuragarri dago administrazio publikoek I+G+Bra bideratutako aurrekontu-kredituei buruzko informazioa. Estatuko Administrazio Orokorraren (EAO) hasierako kredituak eta aurrekontu-gauzatzea erakusten dira, ministerioaren eta erakundearen arabera bereizita, bai eta autonomia-erkidegoenak ere (AE), bai 46 gastu-politikarenak, bai I+G+Brako partidak dituzten beste gastu-programa batzuenak.

I+G+Bko jarduera publikoak

Estatuko Administrazio Orokorreko eta autonomia-erkidegoetako administrazio eta erakunde publikoek I+G+Bn egiten dituzten jarduera publikoei buruzko informazioa ematen du SICTIk, eta honelako galderei erantzuten saiatzen da: I+G+B zer jarduera-mota finantzatzen da? Nola finantzatzen da? Zein aurrekontu du esleitua jarduketa bakoitzak? Zein da laguntzak emateko prozedura? Norentzat dira laguntzak?

IDIrentzako laguntza publikoak

Atal honetan, I+G+B arloan emandako laguntza publikoei buruzko informazio zehatza ematen du SICTIk, bai Estatuko Administrazio Orokorretik, bai autonomia-erkidegoetatik: zenbat laguntza eman dira urte jakin batean?  nortzuk dira onuradunak? non egiten dira I+G+B jarduerak?  zenbatekoa da laguntzaren finantziazioa?, zein modalitatetan eman da laguntza?  zein da laguntzaren helburua?, etab.

Estatuko planaren itzultzea

Ikerketa Zientifikoko, Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planak (PEICTI) Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren mendeko finantzatzaile nagusiek (AEI, CDTI, ISCIII) eta ministerioko gainerako sailek eta atxikitako erakundeek abian jarritako I+G+B arloko jarduera guztiak biltzen ditu. Hemen, laguntzen lurralde-banaketari, lurralde bakoitzeko onuradun-motari, laguntza-kopuruari eta eskualde bakoitzaren zenbateko orokorrari buruzko informazio garrantzitsua kontsulta daiteke. Informazio-iturria SICTI da. 

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...