Una visión global de la pandemia COVID-19

Presenta el conocimiento actual sobre la pandemia y proyectos en desarrollo del CSIC

Portada publicación Una visión global de la pandemia COVID-19
Autor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Edita: CSIC
Àrea temàtica: Salut
Nre. pàgines: 320
Data de publicació: 2020
Punts de venda

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...