Informació telefònica

Informació telefònica

A través del telèfon 060 de l’Administració General de l’Estat i al +34 902 887 060 si telefona des de l’estranger.

Formulari de consulta

Formulari de consulta

A través dels formularis següents es pot posar en contacte amb nosaltres o sol·licitar informació, plantejar dubtes o traslladar incidències sobre les diferents matèries que són competència d’este Ministeri: 

Registre General

Registre General

El Registre General del Ministeri de Ciència i Innovació només atén presencialment amb cita prèvia.

També pot utilitzar el servici del registre de manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú (REC).

Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Pot formular queixes o suggeriments sobre el funcionament i la millora dels servicis del Ministeri presencialment, per correu postal i per mitjans telemàtics.

Carta de servicis

Carta de servicis

Accedisca a la informació sobre els servicis que tenen encomanats els òrgans, organismes i ens públics del Ministeri de Ciència i Innovació sobre els drets que els assistixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la prestació.

Mapa de situació

Mapa de situació

El Ministeri de Ciència i Innovació està situat al passeig de la Castellana, 162 de Madrid (28042).

Mapa situación
COVID-19

COVID-19

Accedisca a tota la informació relacionada amb la COVID-19 i el seu impacte en l’àmbit del Ministeri de Ciència i Innovació.

BREXIT

BREXIT

Accedisca a tota la informació relacionada amb el Brexit i el seu impacte en l’àmbit del Ministeri de Ciència i Innovació.

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...