A través del teléfono 060 de la Administración General del Estado y del +34 902 887 060 si llamas desde el extranjero​​​​​​​​​​​​.

Ir a página 060​​​​​​​

​​​​​​​​​​​

Formulari de consulta

Formulari de consulta

A través dels següents formularis pot posar-se en contacte amb nosaltres o sol·licitar informació, plantejar els seus dubtes o traslladar incidències sobre les diferents matèries competència d'este Ministeri:

L'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats atén presencialment amb cita prèvia.

​​​​​​​​​​​​​​

També podrà utilitzar el servici del registre de forma telemàtica a través del Registre Electrònic.

​​​​​​​​​​​​​​

Queixes, suggeriments i felicitacions

Queixes, suggeriments i felicitacions

Podrà formular les seues queixes o suggeriments sobre el funcionament i millora dels servicis del Ministeri presencialment, per correu postal i per mitjans telemàtics.

El Sistema Intern d'Informació es configura com la via preferent per a canalitzar les comunicacions sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció dels servicis centrals del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Accedisca a la informació sobre els servicis que tenen encomanats els Òrgans, Organismes i Ens Públics del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, sobre els drets que els assistixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seua prestació.

Contacte

Contacte

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats es troba situat en el P.º de la Castellana 162, 28046 Madrid.

Ir a "google maps" ubicación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades​​​​​​​

Espai per a l'accés a la informació pública com a mecanisme de transparència, a través el qual es pretén generar confiança, garantir la rendició de comptes i facilitar l'escrutini de les actuacions públiques per part de la ciutadania.

Este espai té per objecte recaptar l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions en dos moments del procés d'elaboració d'un projecte normatiu, abans de la seua elaboració (consulta pública) i una vegada redactat (audiència i informació pública).

El Centre de Publicacions s'encarrega de la coordinació editorial del Ministeri i col·labora en el disseny i execució de les publicacions oficials programades.

Accedisca a tota la informació relacionada amb la Covid-19 i el seu impacte en l'àmbit del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Accedisca a tota la informació relacionada amb el BREXIT i el seu impacte en l'àmbit del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...