A través del telèfon 060 de l’Administració General de l’Estat i al +34 902 887 060 si telefona des de l’estranger.

Formulari de consulta

Formulari de consulta

A través dels formularis següents es pot posar en contacte amb nosaltres o sol·licitar informació, plantejar dubtes o traslladar incidències sobre les diferents matèries que són competència d’este Ministeri: 

El Registre General del Ministeri de Ciència i Innovació només atén presencialment amb cita prèvia.

També pot utilitzar el servici del registre de manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú (REC).

Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Pot formular queixes o suggeriments sobre el funcionament i la millora dels servicis del Ministeri presencialment, per correu postal i per mitjans telemàtics.

Accedisca a la informació sobre els servicis que tenen encomanats els òrgans, organismes i ens públics del Ministeri de Ciència i Innovació sobre els drets que els assistixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la prestació.

Mapa de situació

Mapa de situació

El Ministeri de Ciència i Innovació està situat al passeig de la Castellana, 162 de Madrid (28042).

Espacio para el acceso a la información pública como mecanismo de transparencia, a través el cual se pretende generar confianza, garantizar la rendición de cuentas y facilitar el escrutinio de las actuaciones públicas por parte de la ciudadanía.

Este espacio tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en dos momentos del proceso de elaboración de un proyecto normativo, antes de su elaboración (consulta pública) y una vez redactado (audiencia e información pública).

El Centro de Publicaciones se encarga de la coordinación editorial del Ministerio y colabora en el diseño y ejecución de las publicaciones oficiales programadas.

Accedisca a tota la informació relacionada amb la COVID-19 i el seu impacte en l’àmbit del Ministeri de Ciència i Innovació.

Accedisca a tota la informació relacionada amb el Brexit i el seu impacte en l’àmbit del Ministeri de Ciència i Innovació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...