Governança en polítiques de R+D+I de la UE

Gobernanza en políticas de I+D+i de la UE

La Comissió Europea (CE), juntament amb els Estats membres, codiseña les polítiques i programes d'investigació i innovació de la Unió Europea (UE) i proposa el desenvolupament normatiu per a la seua correcta execució. Estes polítiques i programes d'investigació han de ser aprovats pel Consell de Competitivitat (COMPET) que és el major òrgan decisori de la UE en este àmbit.

L'exercici de codiseño es realitza a través dels diferents comités i òrgans assessores i consultius de la Comissió i del Consell Europeu, entre els quals té especial rellevància el Comité de Programa de Configuració Estratègica, com a òrgan de participació dels Estats membres en el disseny i seguiment del Programa Marque d'Investigació i Innovació.

D'altra banda, el Comité de l'Espai Europeu d'Investigació (CEEI, o ERAC en les seues sigles en anglés) és l'òrgan consultiu que assessora al Consell, la CE i els Estats membres en l'elaboració de polítiques d'investigació i innovació dins de l'Espai Europeu d'Investigació (EEI). Està copresidido per la Direcció general d'Investigació, Innovació i Desenvolupament Tecnològic de la CE i una representació dels Estats membres. En l'últim període 2014-2020 el CEEI s'ha focalitzat a fomentar la col·laboració internacional, la ciència i innovació oberta, la programació conjunta, la perspectiva de gènere en la investigació i els recursos humans i la seua mobilitat. Actualment este comité està en procés d'adaptació al nou pla d'EEI llançat per la CE.

El Fòrum Estratègic Europeu en Infraestructures d'Investigació (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI per les seues sigles en anglés), és un d'instruments estratègics de la UE per a desenvolupar la integració científica comunitària i enfortir la seua visibilitat internacional, i contribuïx significativament al desenvolupament de les polítiques d'investigació amb recomanacions concretes per a l'enfortiment de les infraestructures d'investigació europees i l'accés competitiu i obert als seus recursos i servicis.

icono-contacto

Contacto

Subdirección General de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 341

sginci@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...