Actuacions en R+D+I: a qui es finança?

En este apartat es poden consultar les actuacions en R+D+I finançades per l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes. A qui va destinat este finançament?

  • 2017: es van incloure en el SICTI les actuacions en concurrència competitiva i línies obertes.
  • 2018: a més de les anteriors, s’hi van incloure les actuacions de concessió directa destinades a una activitat concreta d’R+D+I.
  • 2019: s’hi van incloure, a més de les anteriors, les subvencions efectuades per finançar el funcionament general de centres d’R+D+I.

El País Basc no facilita informació de les seues actuacions.

Font: Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI). Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Tots els elements gràfics actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell i mostren els valors associats a esta selecció.

Per fer filtres acumulatius cal polsar CRTL i el nou element visual.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...