Ajudes a R+D+I: on es realitza?

En este apartat es poden consultar les ajudes a l’R+D+I concedides per l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes. On es du a terme l’execució d’estes activitats?

  • 2017: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes.
  • 2018: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes, concessió directa.
  • 2019: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes, concessió directa (inclou funcionament general de centres).

El País Basc no facilita informació de les seues actuacions.

Font: Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI). Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Tots els elements gràfics actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell i mostren els valors associats a esta selecció.

Per fer filtres acumulatius cal polsar CRTL i el nou element visual.

Nota metodològica:

Conv. cofinançades per la UE: Convocatòries que preveuen finançament procedent de fons estructurals i d’inversió europeus (FEDER, FSE, FEADER, FEMP).

Conv. finançades per l’AGE: Convocatòries sense finançament UE i finançades per l’AGE sense finançament UE.

Conv. finançades per la CA: Convocatòries sense finançament UE i finançades per la comunitat autònoma on s’executa l’activitat.            

Conv. finançades per una altra CA: Convocatòries sense finançament UE i finançades per una comunitat autònoma diferent de la comunitat on s’executa l’activitat.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...