Xarxa Espanyola de Centres d’R+D+I (RECIDI)

Es presenta el mapa d’institucions, centres i infraestructures espanyoles en les quals es realitzen activitats d’R+D+I. La informació està classificada per tipus de centre i distribuïda territorialment. Així mateix, es pot consultar la relació de dependència entre els centres i el recompte del seu nombre en cada categoria seleccionada.

En l’informe es presenten dades generals nacionals per tipus de centre. No obstant això, esta informació està en desenvolupament, per la qual cosa no es disposa encara del recompte de centres en certs nivells de desagregació.

Font: Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI). Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Nota: Per a qualsevol qüestió o aclariment relatiu a la informació mostrada en este apartat, podeu escriure al correu següent: sgcps@ciencia.gob.es

AYUDA

Nota: La barra de dalt presenta dades globals del SECTI a escala estatal. Estes dades no estan vinculades als filtres de l’informe i, per tant, es mantenen fixes. El nombre d’“Organismes d’R+D Regional” no es computa, encara que estos organismes es poden consultar i visualitzar tant en el mapa com en la taula.


Nota: Per visualitzar el recompte d’un tipus concret d’entitat en una comunitat autònoma, és necessari triar prèviament el tipus d’entitat.


Nota: Per visualitzar tots els centres vinculats a una entitat no s’ha de filtrar per “Subtipus d’entitat”.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto.svg

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...