Pressupostos R+D+I per ministeris (AGE)

Se presenta la información presupuestaria de gasto en I+D+I de la Administración General del Estado a través de gráficos interactivos. El informe contiene datos de los créditos iniciales destinados a I+D+I en los Presupuestos Generales del Estado y de la ejecución presupuestaria del último año disponible. Se incluye la intensidad de gasto y la distribución económica por ministerio, desagregando por políticas de gasto, origen de los fondos y por subsectores.

AYUDA

Tots els elements gràfics (llevat de la sèrie històrica) actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell mostrant els valors associats a esta selecció. Per fer filtres acumulatius, cal polsar CRTL i el nou element visual.

Nota: En la desagregació per subsectors, el subsector AGE està referit a les seccions ministerials i el subsector OA inclou tant els Organismes Autònoms com Agències i altres Organismes Públics amb pressupost limitador.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...