Estadística GBARD

Es representen els resultats de l’estadística europea de Crèdits Públics Pressupostaris d’R+D o GBARD, l’objecte del qual és mesurar el finançament públic de l’R+D, seguint la metodologia d’Eurostat. El finançament en R+D es presenta desagregat per administracions públiques i es classifica per objectius socioeconòmics (NABS).

S’ha de tenir en compte que només s’hi inclouen crèdits d’R+D, de manera que se n’exclouen els crèdits destinats a innovació. Se n’exclouen també les despeses de personal i altres despeses corrents dels agents públics finançadors, així com les despeses financeres. D’altra banda, s’hi inclou l’estimació de despesa en R+D dels Fons Generals Universitaris (FGU) en l’àmbit de les CA. Per a més detall, vegeu les recomanacions de l’OCDE Manual de Frascati

Font: Estadística de Crèdits Pressupostaris d’R+D+I. Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Tots els elements gràfics (llevat de la sèrie històrica) actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell mostrant els valors associats a esta selecció. Per fer filtres acumulatius, cal polsar CRTL i el nou element visual.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto.svg

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...