Política de Despesa 46 (AGE)

Este gràfic interactiu representa l’evolució anual de l’execució pressupostària de la Política de Despesa 46 dels Pressupostos Generals de l’Estat. S’hi inclou la distribució econòmica per capítols i per tipus d’operació.

Font: Estadística de Crèdits Pressupostaris d’R+D+I. Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual

icono-contacto.svg

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...