Retorn regionalitzat de les ajudes del PEICTI

En este apartat es presenta la distribució per regió de les ajudes per al finançament de l’R+D+I finançades per l’Administració General de l’Estat i recollides en el PEICTI.

  • 2017: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes.
  • 2018: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes, concessió directa.
  • 2019: actuacions en concurrència competitiva i línies obertes, concessió directa (inclou funcionament general de centres).

Font: Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI). Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es).

Ayuda

Tots els elements gràfics actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell i mostren els valors associats a esta selecció.

Per fer filtres acumulatius cal polsar CRTL i el nou element visual.

Ajuda metodològica: “No aplica” s’utilitza quan no és possible identificar la comunitat autònoma en la qual s’executa l’ajuda per la característica pròpia de l’actuació. En esta situació es troben totes les actuacions del Ministeri de Foment.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...