Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI)

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

El Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI) es va crear arran de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, davall la dependència del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats com a instrument de captació de dades i anàlisi per a l’elaboració i seguiment de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI), i dels seus plans de desenvolupament.

Es tracta d’un sistema d’informació conjunt de l’Administració General de l’Estat (AGE) i les comunitats autònomes (CA), amb la participació dels departaments ministerials, les conselleries i les agències estatals i regionals amb actuacions en R+D+I. Per al seu desenvolupament es va constituir l’any 2017 el Grup de Treball del SICTI, en què participen les diferents administracions i els organismes finançadors. Els criteris que regixen l’intercanvi d’informació han sigut aprovats en el Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació, tal com preveu la Llei de la ciència.

El SICTI conté informació de totes les actuacions que es financen des dels organismes públics, tant de l’AGE com de les CA, i de les ajudes que es concedixen per a projectes, recursos humans, centres, infraestructures i equipaments, etcètera. Inclou també informació de les entitats beneficiàries i els investigadors, a més dels projectes que es financen amb fons europeus. Així mateix, es disposa d’informació bibliomètrica, de patents i altres formes de protecció de resultats, de llicències i contractes en l’àmbit d’R+D+I i d’empreses spin-off.

D’altra banda, el SICTI conté tota la informació relativa a crèdits pressupostaris amb què des de l’AGE i les CA es financen les activitats d’R+D+I.

D’esta manera, el SICTI es constituïx com la ferramenta principal per disposar dels indicadors necessaris per a dur a terme el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques d’R+D+I, els seus resultats i l’impacte, així com l’eficiència i l’eficàcia de les polítiques esmentades.

Permet, a més, tindre identificats els diferents agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI), tant finançadors com executors d’R+D+I, així com entitats intermèdies de gestió i promoció de la innovació.

icono-contacto

Contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...