Avís legal

El domini www.ciencia.gob.es és titularitat del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

La pàgina web i tots els dominis i directoris que s’hi inclouen (d’ara endavant, conjuntament denominats el “Portal”), així com els servicis o continguts que s’hi puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este avís legal, sense perjuí que l’accés a algun d’estos servicis o continguts puguen necessitar l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en este avís legal no són de la seua conformitat, li preguem que no faça servir el Portal, ja que qualsevol ús que faça del Portal o dels servicis i continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals arreplegats en este text.

El Portal complix la funció d’informació general i atenció al ciutadà en els termes de l’establit a l’article 4 del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d’informació administrativa i d’atenció al ciutadà, que tenen caràcter merament informatiu i no se’n pot derivar, en cap cas, cap efecte jurídic vinculant.

El servici de presentació telemàtica a través del registre electrònic d’este Portal complix la normativa vigent i, per tant, els documents presentats per este mitjà tenen la mateixa validesa jurídica que si hagueren sigut presentats per qualsevol altre dels especificats en la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a mantindre actualitzada la informació publicada al Portal, els seus continguts es poden modificar, corregir, eliminar o afegir en qualsevol moment, de manera que és convenient comprovar-ne la vigència o exactitud consultant les font oficials.

El disseny del Portal i el seu codi font, logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, o als seus organismes o entitats adscrites, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats facilita l’accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del seu interés. L’objectiu d’estos enllaços és únicament facilitar-li la busca dels recursos que li puguen interessar a través d’internet. No obstant això, estes pàgines no pertanyen al Ministeri, ni este en revisa els continguts. Per això, no es pot fer responsable dels continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguen derivar de l’accés o ús d’esta.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats prohibix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, la configuració original o els continguts del seu Portal.

Es prohibix expressament la reproducció total o parcial dels continguts del Portal sense citar-ne l’origen o sense haver sol·licitat autorització, si escau.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...