Director de gabinete de la ministra

Josep Lobera Serrano
Josep Lobera Serrano

Experiencia profesional

Formación académica

Reseña personal

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...