Aprovechamiento de los residuos procedentes de la minería del carbón como puzolanas para la fabricación de nuevos eco-cementos

Portada Publicación
Egilea: Laura Caneda Martínez ... [y otros]
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Tecnología, ingeniería, agricultura, procedimientos industriales
Orri kopurua: 70
Argitaratze-data: Marzo 2022

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-054-0

978-84-00-10795-6

PDF (Gaztelania)

833-21-055-6

978-84-00-10796-3

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...