Zientzia- eta berrikuntza-sisteman genero-berdintasuna sustatzea, zuzenbidearen oinarrizko printzipio izateaz gain, bikaintasunaren bermea da I+G+Bn, eta honako hauek lortzen lagundu behar du:

 • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorra lortzea zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren esparru eta maila guztietan; talentua baliatuz eta atxikiz, inor atzean utzi gabe.
 • Genero-dimentsioa I+G+Bko politiketan, programetan eta proiektuetan txertatzea.

Hori lortzeko, I+G+Bko berdintasun-politika espezifikoak diseinatu eta horien jarraipena egin behar da, baita zientzia eta berrikuntzako sektore-politiketan berdintasuna eta genero-zeharkakotasuna integratu ere.

Hori guztia Berdintasun Unitatearen, Emakumeen eta Zientziaren Unitatearen eta Emakumeen, Zientziaren eta Berrikuntzaren Behatokiaren​​​​​​​ bidez egiten da. Organo horiek ministroaren Kabinetean daude, egungo ministerio-egituran, eta Ministerioak zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sisteman genero-berdintasunarekin duen konpromisoaren emaitza dira

Berdintasuna zifretan

Espainiako zientziak oraindik ez du erabateko berdintasunik emakumeek eta gizonek I+G+B sisteman duten parte-hartzean.

Espainian oro har eskuragarri dauden datuek emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna erakusten dute hainbat dimentsiotan: bereizketa horizontala eta bertikala; soldata-arrakala; ibilbide profesionaleko etenaldiak eta oztopoak; zuzendaritza-postuetan edo erabakiak hartzeko postuetan behar baino ordezkaritza txikiagoa izatea; edo lanaldi partzialeko lanetan nagusitzea. Arlo horiek guztiak eta zientziaren eta berrikuntzaren esparruko beste arlo espezifiko batzuk I+G+Bn genero-berdintasun osoa lortzeko jarduketa-arloak dira.

Hori lantzeko, funtsezkoa da estatistika- eta adierazle-sistema egokia izatea. Datu diagnostiko xehatuak izatea funtsezkoa da emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-politikak bultzatzeko eta horien jarraipena egiteko I+G+Bn, baita ministerio-sailaren eremuan ere.

Berdintasun-politikak

Berdintasunerako Unitatearen, Emakumeen eta Zientziaren Unitatearen eta Emakumeen, Zientziaren eta Berrikuntzaren Behatokiaren bidez egiten dira I+G+Bko eta ministerio-sailaren esparruko berdintasun-politiken, -neurrien eta -jarduketen bultzatze eta jarraipena.

Gainera, Ministerioari atxikitako edo haren mendeko ikerketa- eta finantzaketa-organismo publikoetan berdintasunerako unitate edo talde teknikoak daude, beren organismoen esparruan berdintasun-planak eta -neurriak bultzatzeko eta horien jarraipena egiteko.

Lege- eta teknika-egiturak oinarrizkoak dira berdintasun-politikek kalitate- eta profesionaltasun-irizpideak bete ditzaten, haien jardueren jarraipena egin dadin eta epe ertain eta luzean jasangarriak izan daitezen.

Berdintasunaren bereizgarria I+G+Bn

"Genero-berdintasuna I+G+Bn" bereizgarria bikaintasun-marka bat da, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-politiken garapenean nabarmentzen diren erakundeak aintzatesten ditu, berdintasun-planak ezarriz eta genero-dimentsioa programa eta proiektuetan txertatuz.

Bereizgarri hori urtero egiten diren deialdien bidez ematen da. Deialdi horietan edozein erakunde publikok edo pribatuk parte har dezake, baldin eta bere erakundean emakumeen eta gizonen berdintasunerako garatutako neurrien aplikazioan eta emaitzetan modu integralean nabarmentzen bada, honako hauei dagokienez: lan-baldintzak, beste esparru batzuetako antolaketa-ereduak, berdintasunaren arloko protokoloak eta ekintza positiboak eta beren proiektuetan genero-ikuspegia txertatzea, etab.

Dibulgazioa

Atal honen bidez, emakumeek I+G+Bko esparru guztietan duten parte-hartzeari balioa eman nahi zaio. Beharrezkoa da bere ikerketa- eta berrikuntza-lana merezi bezala onartzea, eta, horrela, emakume zientifikoek I+G+Bko Espainiako sisteman egiten dituzten ekarpenen zabalkundea sustatzea. Gainera, zientzia, teknologia eta berrikuntzan emakumeen ohiko ikusezintasuna murrizten lagunduko duten argitalpenak, azalpenak eta material didaktikoak zabaltzen lagundu behar da.

Hurrengo ataletan, Emakumeak Zientzian, Emakumeak eta Berrikuntza, STEM bokazioak eta Baliabide didaktikoei buruzko informazio garrantzitsuena jasotzen da, zientzian, teknologian eta berrikuntzan genero-berdintasunean sakontzeko. Zientzian, teknologian eta berrikuntzan genero-berdintasunari buruz sentsibilizatzeko, sustatzeko eta kontzientziatzeko materialak, gidak eta baliabideak barne hartzen dira.

Lehentasunezko arloak

Lehentasunezko jarduketa-arloak honako hauek dira:

 • Espainiako zientzia- eta berrikuntza-sisteman dauden genero-desberdintasunak identifikatzea eta horien jarraipena egitea.
 • Emakume ikertzaileen eta berritzaileen ekarpena
 • Ikasketa eta lanbideen aukeraketa ez-estereotipatua
 • Karrera zientifikoa garatzeko alborapenak eta oztopoak kentzea.
 • Gizonen eta emakumeen presentzia orekatua maila eta eremu guztietan, batez ere erabakiak hartzerakoan.
 • Genero-joerak hautaketa- eta/edo finantzaketa-prozesuetarako sarbidean.
 • Antolamendu-kultura berdintasunezko eta askotariko inguruneetara aldatzea.
 • Genero-dimentsioa I+G+Bren edukian.

Nazioarteko esparrua

I+G+Bko esparru guztietan, bai nazioartean, bai Europar Batasunean, genero-berdintasuna bultzatzea eta txertatzea ere lehentasuna da.

Emakumeen eta Zientziaren Unitatea (UMyC) eragile proaktiboa da I+G+Bko genero-berdintasunerako EBko politikak bultzatzen, hainbat fororen bidez.

UMyC-k honako hauek sustatzen ditu:

 • I+G+Bko berdintasun-politiketan Espainiak EBn duen zeregina erreferente gisa.
 • Genero-berdintasunaren arloko Europako ildoak hedatzea eta sustatzea I+G+Bn.
 • Espainiako zientzia eta berrikuntza nazioartekotzea eta hirugarren herrialdeekiko lankidetza sustatzea, genero-berdintasunaren irizpideak betez.
 • Nazioarteko partzuergoetara eta Europako finantzaketara sartzen diren Espainiako erakundeen artean sareak sortzea eta berdintasun-politiken arloko ezagutza eta jardunbide egokiak trukatzea.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

 • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

 • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

 • Edukian errore bat detektatu baduzu...

 • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

 • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...