Berrikuntzaren erosketa publikoa

Berrikuntza ezinbesteko faktoreetako bat da herrialdearen hazkunde ekonomikorako, eta, horregatik, leku nabarmena du Europako eta nazioko politiketan. Gainera, enplegua sortzeko, epe ertaineko hazkunderako, produktibitaterako eta, azken batean, lehiakortasuna hobetzeko gakoetako bat da.

Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak berrikuntza sustatzen duten jarduketak egiten ditu, bai enpresetan, bai erakunde publikoetan. Zehazki, Berrikuntzaren Erosketa Publikoaren (CPI) helburua da sektore publikoan eta pribatuan berrikuntza sustatzea erosketa publikoaren bidez, administrazio publikoetan soluzio berritzaileak gehitzeko eta enpresetan berrikuntza sustatzeko.

Fiskalitatea eta hobariakFiskalitatea eta hobariak I+G+Bko jarduerengatik. ETE Berritzailearen zigilua

Administrazio Publikoak hainbat tresna ditu enpresa-berrikuntza bultzatzeko, hala nola ikerketa eta garapeneko eta/edo berrikuntza teknologikoko jarduerak egiteagatiko pizgarri fiskalak eta ikertzaileek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotaren gaineko hobariak.

Tresna fiskal nagusiak dira Txosten Motibatu Lotesleak eta ETE Berritzaile zigilua. Txosten Arrazoitu Lotesleek segurtasun juridikoa ematen dute Ikerketa, Garapen eta/edo Berrikuntza Teknologikoagatiko (I+G+B) kenkariak eta hobariak aplikatzean. Bestalde, ETE Berritzailearen zigilua eta haren erregistroa sortzearen helburua da enpresa horiei balioa ematea, haien identifikazioa erraztea eta politika espezifikoak formulatzea.

Tresna horiek horizontalak dira, eta aplikazio librea eta orokorra dute. Gainera, sektore pribatuaren ekimena sustatzera bideratuta daude, enpresaren esparru berritzailea baldintzatu gabe.

Ezagutzaren transferentzia

Ezagutzaren transferentzia lehentasunezko jarduketa-ardatzetako bat da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Espainiako Estrategian. Helburu nagusia Espainia berrikuntza-maila handieneko herrialdeen artean jartzea da, ezagutzaren transferentziak aurrerabidea sortzeari dagokionez eragina izan dezan.

Horretarako, ezagutzaren transferentzia bultzatu behar da, eta zientziaren eta enpresen (bereziki ETEen) arteko noranzko biko loturak garatu behar dira, beharrak eta helburuak elkar ulertuz. Gainera, garrantzi handikoa da lankidetza publiko-pribatua ziurtatzea balio-katearen etapa guztietan: ezagutza aplikatzea erraztuko duten teknologiak garatzeko hasierako faseetatik hasi eta gizartearentzat interesgarriak diren produktuak merkatura iritsi arte. I+G+B nazionalak lehentasuna eta erantzuna eman behar die sektore estrategikoen erronkei.

Diseinua berrikuntzaren motor gisa

Berrikuntzan eta diseinuan inbertitzea orainaldiko eta etorkizuneko apustua da. Berrikuntzak enpresa-bikaintasuna eta merkatuetan lidergoa lortzea ahalbidetzen du. Enpresek berrikuntzaren alde egiten duten apustua gure tresnarik onenetakoa da lehiakortasuna, aurrerapen soziala eta epe luzerako hazkunde ekonomikoa bultzatzeko. Diseinua, bestalde, aberastasun- eta ongizate-iturria da. Baina, gainera, diseinua berrikuntzaren motorra da, eta beti presente dago ekoizpen-prozesuan. Diseinua da berrikuntzaren oinarria eta indar bultzatzailea.

Biak, berrikuntza eta diseinua, elkarren osagarri dira eta elkarren artean eragiten dute. Berrikuntza elementu erabakigarria da diseinuaren aurrerapenerako eta bilakaerarako, eta garapen-eremu berriak irekitzen dizkio; aldi berean, diseinua da berrikuntzaren oinarria eta indar bultzatzailea osatzen duen tresna.

Berrikuntzaren aldeko hiriak-INNPULSO sarea

Bereizketa honek jasangarritasun ekonomikoa bultzatzen duten eta ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako gure hazkunde-eredua hobetzen duten azpiegituretan inbertsioak lagundu dituzten hiri liderrak aintzatesten ditu. Toki-erakundeek funtsezko zeregina dute berrikuntza-eragileen kohesioa lortzeko, herritarrengandik, enpresengandik eta instituzio eta erakunde publikoengandik hurbil daudelako.

Bereizketarekin batera, Zientzia eta Berrikuntza Hirien Sarea (INNPULSO) jarri da martxan.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...