Berrikuntzaren Erosketa Publikoa - FID lerroa

Berrikuntzaren Erosketa Publikoaren (CPI) helburua da erosketa publikoaren bidez sektore publikoan eta sektore pribatuan berrikuntza sustatzea, administrazio publikoetan irtenbide berritzaileak sartzeko eta enpresetan berrikuntza sustatzeko.

Fiskalitatea eta hobariak

Administrazio Publikoak enpresa-berrikuntza sustatzeko hainbat tresna ditu, hala nola pizgarri fiskalak eta ikertzaileek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotaren gaineko hobariak

Tresna fiskal nagusiak Txosten arrazoitu lotesleak eta ETE Berritzailearen zigilua dira.

Ezagutzaren transferentzia

Ezagutzaren transferentzia da Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Estrategiaren lehentasunezko jarduera-ardatzetako bat. Helburu nagusia Espainia berrikuntza-maila handiena duten herrialdeen artean kokatzea da, ezagutzaren transferentziak aurrerapena sortzeko eragina izan dezan.

Diseinua, berrikuntzaren motorra

Berrikuntzan eta diseinuan inbertitzea orainaldiaren eta etorkizunaren aldeko apustua da. Berrikuntzari esker, enpresa-bikaintasuna eta merkatuko lidergoa lortzen dira.  Enpresek berrikuntzaren alde egiten duten apustua da epe luzeko lehiakortasuna, gizartearen aurrerapena eta hazkunde ekonomikoa bultzatzeko gure tresnarik onenetako bat. Diseinua, berriz, aberastasun- eta ongizate-iturria da. Baina, gainera, diseinua berrikuntzaren motorra da, eta beti dago ekoizpen-prozesuan barne. Diseinua da berrikuntzaren oinarri eta indar bultzatzailea. 

Biak, berrikuntza eta diseinua, elkarren osagarri dira eta elkarri eragiten diote. Berrikuntza diseinuaren aurrerapenerako eta bilakaerarako elementu erabakigarria delarik, garapen-eremu berriak irekitzen ditu, eta, aldi berean, diseinua berrikuntzaren oinarria eta indar bultzatzailerako tresna da.

Berrikuntzaren aldeko Hiriak - INNPULSO Sarea

Bereizketa horrek aintzat hartzen ditu azpiegituretan inbertsioak sustatu dituzten hiri aitzindariak, baldin eta inbertsio horiek iraunkortasun ekonomikoari lagundu badiote eta ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako hazkunde-eredua hobetu badute.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...