Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako eta Berrikuntzarako Estatuko Plana (PEICTI)

Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Espainiako Estrategia (EEICTI) Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan garatzen da, Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako eta Berrikuntzarako Estatuko Planaren (PEICTI) bidez. Plan hori hainbat urtetarako da, eta bertan ezartzen dira bere lehentasun zientifiko-teknikoak eta sozialak.

Urteko Jarduketa Programak (PAA)

Urteko Jarduketa Programa (PAA) plangintza operatiborako tresna da, eta Espainian I+G+B finantzatzeko aurreikusitako aurrekontu-baliabide guztiak eta egutegia biltzen ditu.

Urtero ekintza-programa bat egiten da Estatuko Administrazio Orokorrean I+G+B eragileek aurreikusitako laguntza guztiekin, indarrean dagoen Ikerketa Zientifiko eta Teknikoaren eta Berrikuntzaren Estatuko Planean (PEICTI) zehaztutako helburuak lortzeko. Zientzia eta Berrikuntza Ministerioan adskribatuta dauden finantzazio-eragileek eta parte hartzen duten sektore-ministerioetako unitateek egiten dituzte programa espezifikoak.

Zientzia eta Berrikuntzarako Talka Plana

2020ko uztailaren 9an aurkeztutako Zientzia eta Berrikuntzarako Talka Planaren helburua da zientzia eta berrikuntza Covid-19ren krisiaren irtenbideetan aitzindari izaten laguntzea, eta, aldi berean, balio erantsi handiko industria eta enpresa lehiakorrak sortzea.

Talka Planeko 17 neurriak inbertsio-konpromisoak dira 2020 eta 2021erako, hain zuzen ere, 1.056 milioi euro guztira, hots, laguntza zuzena zientzia eta berrikuntzarako sistemarako. “Ekonomia berreskuratzeko Inbertsio eta Erreformen Plana”-ren epe ertain eta luzerako erreforma eta programekin bat egin eta horiek osatzeko diseinatu dira aipatu neurriak.

Horizonte Europa

El Plan de Incentivación elaborado en el marco de la participación española en el programa Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, tiene por objetivo promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.

Plan Estratégico de Subvenciones (PES)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones es el plan en el que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones concretan los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...