Atal honetan Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Estrategiatik datorren Ikerketa Zientifiko, Tekniko eta Berrikuntzako Estatuko Plana aurkezten da, bai eta plan horiei lotutako Urteko Jarduketa Programak ere.

Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako eta Berrikuntzarako Estatuko Plana (PEICTI)

Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Espainiako Estrategia (EEICTI) Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan garatzen da, Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako eta Berrikuntzarako Estatuko Planaren (PEICTI) bidez. Plan hori hainbat urtetarako da, eta bertan ezartzen dira bere lehentasun zientifiko-teknikoak eta sozialak.

Urteko Jarduketa Programak (PAA)

Urteko Jarduketa Programa (PAA) plangintza operatiborako tresna da, eta Espainian I+G+B finantzatzeko aurreikusitako aurrekontu-baliabide guztiak eta egutegia biltzen ditu.

Zientzia eta Berrikuntzarako Talka Plana

2020ko uztailaren 9an aurkeztutako Zientzia eta Berrikuntzarako Talka Planaren helburua da zientzia eta berrikuntza Covid-19ren krisiaren irtenbideetan aitzindari izaten laguntzea, eta, aldi berean, balio erantsi handiko industria eta enpresa lehiakorrak sortzea.

Plan de Incentivación - Horizonte Europa

Este Plan de Incentivación elaborado en el marco de la participación española en el programa Horizonte Europa, próximo Programa Marco de Investigación Europeo, tiene por objetivo promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.

Plan Estratégico de Subvenciones (PES)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones es el plan en el que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones concretan los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...