Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Plana (PEICTI)

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Estrategia (EECTI) Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan garatzen da, Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planen (PEICTI) bidez, urte anitzeko izaerarekin, eta han ezarriko dira bere lehentasun zientifiko-teknikoak eta sozialak.

2021-2023 Estatu Plana Estatuko lau programek osatzen dute, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Estrategian (EECTI) ezarritako helburu orokorrei dagozkie. Estatuko programa bakoitzak, halaber, azpiprograma espezifikoak ditu planteatutako helburuak behar bezala betetzeko.

Urteko Jarduketa Programak (PAA)

Urteko Jarduketa Programa (PAA) aurrekontu-baliabide guztiak eta Espainian I+G+B finantzatzeko aurreikusitako egutegia biltzen dituen plangintza operatiborako tresna da.

Urtero jarduketa-programa bat egiten da, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuko I+G+Bko eragileek aurreikusitako laguntza guztiak barne hartzen dituena, indarrean den Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatu Planean (PEICTI) zehaztutako helburuak lortzeko. Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioari atxikitako finantzaketa-eragileek eta partaide diren ministerio sektorialetako unitateek garatzen dituzte programa espezifiko horiek.

Zientzia eta berrikuntza sustatzeko planak

Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak, zientzia eta berrikuntza sustatzeko eta bultzatzeko etengabeko lanean, hobekuntza-plan espezifikoak garatzen ditu. Plan horietako batzuen artean daude Zientzia eta Berrikuntzarako Talka Plana, zeinaren helburua zientzia eta berrikuntza COVID-19aren krisiaren irtenbideen buru izatea den; eta Talentu zientifiko eta berritzailea Espainiara erakartzea eta atxikitzeko plana, zeinaren funtsezko helburua talentu zientifiko eta berritzailea Espainian atxikitzea eta hura berreskuratu eta erakartzea den.

Horizonte Europa

Espainiak Horizonte Europa programan (Europar Batasuneko Ikerketa eta Berrikuntzako Esparru-programa) parte hartzearen testuinguruan egindako Pizgarri Planaren helburua da Espainiak Europako I+G+B programetan parte hartzea eta lidergoa sustatzea, eskura dauden baliabideen erabilera optimizatuz, gure herrialdearen lehentasun, indargune eta interesen arabera.

Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (PES)

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, Dirulaguntzen Plan Estrategikoa da Administrazio publikoetako organoek edo dirulaguntzak ezartzea proposatzen duen edozein erakundek plana aplikatzean lortu nahi diren helburuak eta ondorioak, horiek lortzeko behar den epea, aurreikus daitezkeen kostuak eta finantzaketa-iturriak zehazteko erabiltzen den plana, betiere aurrekontu-egonkortasuneko helburuak betetzearen mende.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...