Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Estrategia (EECTI)

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Espainiako Estrategia (EECTI) ikerketa zientifikoa, teknikoa eta berrikuntzakoa sustatzeko urte anitzeko erreferentzia-esparrua da, eta bertan ezartzen dira Administrazio Publiko guztiek partekatzen dituzten helburuak.

Zehazki, EECTI 2021-2027 berariaz diseinatuta dago gure I+G+B politika Europar Batasuneko politikekin artikulatzen laguntzeko, horrela programen arteko sinergiak ahalik eta ondoen baliatu ahal izateko. Alderdi horretan, Estatuko eta autonomia-erkidegoko plangintzaren eta programazioaren artean ahalik eta koordinazio handiena sustatzea helburu duten elementuak gehitzen ditu estrategiak. Estrategiak lehentasuna eta erantzuna ematen die sektore estrategiko nazionalen erronkei, ezagutza transferitzeko eta I+G+B sustatzeko funtsezko esparru espezifikoetan.

Zientzia Irekiaren Estrategia Nazionala

2023-2027 aldirako Zientzia Irekiaren Estrategia Nazionalak (ENCA) sistemako hainbat eragile publikok zientzia irekiaren inguruan hartutako konpromiso guztiak biltzen ditu, eta zientzia irekiaren arloko nazioarteko eta estatuko testuinguruaren errepasoa egiten du. Helburu hauek ditu: Espainian jarduera zientifikoaren kalitatea, gardentasuna eta erreproduzigarritasuna indartzea; zientzialarien arteko hedapena eta gizarterako transferentzia hobetzea, eta gure herrialdeak paradigma global berri horren aurrean Espainiako komunitate zientifikoak dituen erronkei erantzuteko bideak diseinatzea, 2027an Espainiako ikerketa zientifikoaren finantzazio-, egikaritze-, komunikazio- eta ebaluazio-prozesuek zientzia irekiaren printzipioak barne har ditzaten.

Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna

Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna zientzia, unibertsitatea, enpresa eta langileak ordezkatzen dituzten erakundeek sinatutako dokumentua da. Dokumentu horrek Espainian zientziak eta berrikuntzak duten zereginari buruz gizarte zibilak egindako akordioa islatzen du, eta hainbat konpromiso zehatz jasotzen ditu baliabideen hazkunde jasangarriari, zientzialari eta teknikarien baldintzak hobetzeari eta I+G+B finantzatzen duten erakundeen autonomia eta koordinazioa indartzeari dagokienez. Ituna zehazteko, Diputatuen Kongresuak azpibatzorde bat sortzea onartu zuen, eta dagoeneko hasia da lanean.

Europako eta nazioarteko ingurune estrategikoa

Espainiako eta inguruko herrialdeetako egoera sozioekonomikoak agerian uzten du EECTIren diseinua esparru estrategiko global batean kokatu behar dela. EECTIk EBren orientazio politikoak eta esparru estrategiko globala jarraitzen ditu, helburu orokorrak identifikatzeko funtsezko zutabe gisa.

EECTIren helburuek kontuan hartzen dute I+G+Bk Nazio Batuen 2030 Agendaren eta Parisko Akordioaren Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) lortzeko egiten duen ekarpena. 2030 Agenda Espainian Ezartzeko Ekintza Planak ikerketa zientifikoa eta teknikoa GJHak lortzen laguntzeko palanka-politika gisa identifikatzen ditu.

Estrategia sektorialak

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Estrategiak (EECTI) bat egiten du I+G+Bk funtsezko zeregina duen estrategia sektorialetan, bereziki Adimen Artifizialeko I+G+Bko Espainiako Estrategiarekin; izan ere, egungo Ikerketako Idazkaritza Nagusia funtsezkoa izan zen estrategia hori garatzeko.

AArako Espainiako I+G+B estrategiak EECTIren barruan sartzen diren lehentasun batzuk ezartzen ditu, eta lehentasun horiek Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planen (PEICTI) bidez definitu eta finantzatutako ekimen eta jardueretan garatu beharko dira. Une honetan, AA da gizarte berri baterako trantsizio azkarrean eragin handiena izan dezakeen diziplinetako bat. Iraultza teknologikoa da, eta, beraz, Espainiak ikerketa, garapen teknologiko eta berrikuntzako estrategia baten garapenean parte hartu behar du, onura ekonomiko eta sozialak sortzen laguntzeko.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...