Europako Erkidegoko Funtsen zuzendari nagusiak, 2017ko apirilaren 17ko idatzizko erabakiaren bidez, EGEF Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren Bitarteko Erakunde (OI) izendatu zuen Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren Ikerketa, Garapen eta Berrikuntzako Estatuko Idazkaritza.

2/2020 eta 404/2020 Errege Dekretuek ezartzen dutenez, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren Berrikuntzako Idazkaritza Nagusiak (SGINN) bere gain hartzen ditu Ikerketarako Idazkaritza Nagusiaren eta Berrikuntzako Idazkaritza Nagusiaren finantza-bidea duten organoen koordinazio-eskumenak, Europar Batasuneko funtsen bidez kofinantzatutako Programa Operatiboak kudeatzeko.

2014-2020ko programa eragilean, Europar Batasuneko Funtsen helburua lehiakortasuna eta konbergentzia sustatzea izan zen, eta, horretarako, gastuak bideratu egin zituen ikerketa eta berrikuntzara, ETEei laguntzera, irakaskuntzaren eta prestakuntzaren kalitatera, enpleguaren kalitatea eta gizarte-kohesioa sustatzera eta baliabideak eraginkortasunez erabiliko dituen karbono-emisio gutxiko ekonomiarako trantsiziora.

EGEF 2014-2020 Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Operatiboaren bidez (POPE), EGEFek kofinantzatutako Berrikuntzako Idazkaritza Nagusiaren Bitarteko Erakundeak sustatzen dituen jarduerei buruzko informazioa aurkeztu da.

Programa operatibo honen helburua da Espainiako ekonomiaren lehiakortasuna hobetzen eta berreskuratzen laguntzea, hazkunde-eredu adimentsuagoa bultzatuz, ikerketan, berrikuntzan eta IKTetan oinarrituta, eta ETEen beharretan eta potentzialean arreta berezia jarriz.

Programazioa

Atal honetan, EGEF Programa Operatiboen programazio-aldietako alderdi garrantzitsuenak azaltzen dira.

Kudeaketa eta jarraipena

Atal honetan helburu zehatz bakoitzaren esparruan finantzatzen diren jarduketa ildoak eta horiek kudeatzen dituzten erakundeak biltzen dira.

Ebaluazioa

Programazio-aldian, programa operatibo bakoitzaren ebaluazioak egingo dira, bereziki horien eraginkortasuna, efizientzia eta eragina balioesteko.

Komunikazioa

Garrantzitsua da Europar Batasuneko funtsen lorpenak publiko orokorrari ezagutaraztea eta kohesio-politikaren helburuei buruz kontzientziatzea.

SGFI finantza-bidea duen erakundea

Berrikuntzako Idazkaritza Nagusiak, Berrikuntza Sustatzeko Zuzendariordetza Nagusiaren bidez (SGFI), eta Eskaritik Berrikuntza Sustatzeko Ildoaren babesean (“FID lerroa”), Berrikuntzaren Erosketa Publikoko (CPI) eragiketak hautatu, ebaluatu eta formalizatzen ditu, EGEF kofinantzaketari dagokionez. Orobat, kofinantzatutako eragiketen jarraipen teknikoa egiten du.

DGPI finantza-bidea duen erakundea

Berrikuntza Planifikatzeko Zuzendaritza Nagusiak (DGPI) EGEFekin batera finantzatutako eragiketak kudeatzen ditu, Instalazio Zientifiko eta Tekniko Handien Zuzendariordetza Nagusiaren (SGGICT) eta Zientzia eta Berrikuntza Nazioartekotzeko Zuzendariordetza Nagusiaren (SGINCI) bidez.

SGGICTk Nazioarteko Azpiegitura Zientifiko eta Teknologiko Handien eta Azpiegitura Zientifiko eta Tekniko Berezien (ESFRI/ICTS) jarduketei dagozkien eragiketen hautaketa eta segimendu zientifiko-teknikoa egiten du; SGINCIk, berriz, LifeWatch ERIC “European E-Science Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research” delako jarduerei dagozkien eragiketen aukeraketa eta segimendu zientifikoa egiten ditu.

Halaber, Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendariordetza Nagusiak (SGGE) EGEFen aurrerakin itzulgarriak ordaintzen ditu.

icono-contacto.svg

Contacto

S.G. de Coordinación de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

feder-verificacion@ciencia.gob.es

S.G. de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

fid@ciencia.gob.es

S.G. de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

icts@ciencia.gob.es

S.G. de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sginci@ciencia.gob.es

S.G. de Gestión Económica

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sggestioneconomica@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...