Zientzia eta Berrikuntza Ministerioko partzuergo eta fundazioek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Espainiako Sistema gauzatzeko eragile gisa jarduten dute. Eragile multzo zabal horri dagokionez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Legeak xedapen orokorrak ezartzen ditu, eta neutraltasun-printzipioa bermatzen du. Printzipio horren arabera, agente batek ere ez du pribilegiorik izan behar, bere atxikipena edo izaera juridikoa dela eta.

Partzuergoak

Partzuergoak zuzenbide publikoko erakundeak dira, nortasun juridiko propioa eta bereizia dute, eta hainbat administrazio publikok edo sektore publiko instituzionala osatzen duten erakundek sortzen dituzte, beren artean edo erakunde pribatuen partaidetzarekin, guztien interes komuneko jarduerak garatzeko, beren eskumenen esparruan.

Partzuergoek zerbitzu publikoen sustapen-, prestazio- edo kudeaketa komuneko jarduerak egin ditzakete, baita legeetan aurreikusitako beste guztiak ere. Ildo horretan, eta beste administrazio batzuekiko lankidetza zientifikoa sustatzeko helburuarekin, Estatuko Administrazio Orokorrak I+G+Bko jarduerak garatzen dituzten hainbat partzuergotan parte hartzen du esparru zientifiko nabarmenetan. Partzuergo horiek hitzarmen bidez sortzen dira, legez baimendu ondoren. Gainera, sortzeko hitzarmenak Ministroen Kontseiluaren aurretiazko baimena beharko du

ISCIIIra atxikitako partzuergoak eta fundazioak

CIBER eta CIBERNED partzuergo publikoak eta CNIO, CNIC eta FCIEN fundazioak Carlos III Osasun Institutuaren (ISCIII) bidez atxikitzen dira.

CIBERn oinarrizko ikertzaileak eta ikertzaile klinikoak ari dira lanean, laborategiko ikerketa gaixoengana modu arin eta seguruan iristea errazteko, eta, aldi berean, ikerketaren emaitzak industriara eta gizartera transferitzeko. CIBERNEDk gaixotasun neurodegeneratiboen ikerketa bultzatzen du.

Bestalde, CNIO Fundazioak ikerketa onkologikoa eta haren aurrerapen zientifiko eta sanitarioak sustatzen ditu. CNIC bikaintasuneko ikerketa-zentroa da, eta osasunaren eta gaixotasun kardiobaskularraren funtsezko oinarriak ulertzen dituena. FCIENk oinarrizko neurologiaren, neurologia klinikoaren eta epidemiologikoaren arlo guztietan laguntzen eta sustatzen du ikerketa.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...