Arqueología y sociedad de los espacios agrarios. En busca de la gente invisible a través de la materialidad del paisaje

En busca de la gente invisible a través de la materialidad del paisaje

Portada de la publicación Arqueología y sociedad de los espacios agrarios
Egilea: Institucional
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Historia y arqueología
Orri kopurua: 242
Argitaratze-data: Junio 2021

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-016-4

978-84-00-10766-6

PDF (Gaztelania)

833-21-017-X

978-84-00-10767-3

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...