Arte y arquitectura del Real Monasterio de Santiago de Uclés (1500-1750)

Día Mundial de la Arquitectura: historia constructiva de la sede espiritual de los santiaguistas

Imagen portada Publicación
Egilea: Sonia Jiménez-Hortelano
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Artes
Orri kopurua: 464
Argitaratze-data: Abril 2022

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-22-001-X

978-84-00-10833-5

PDF (Gaztelania)

833-22-002-5

978-84-00-10834-2

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...