Brain, Mind & Behaviour

Día Mundial del Cerebro: Las afecciones neurológicas y psiquiátricas afectan casi a un tercio de la población.

portada publicación Brain, Mind & Behaviour
Egilea: Institucional
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Matemáticas y ciencia
Orri kopurua: 124
Argitaratze-data: Junio 2021

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Ingelesa)

833-21-34-7

978-84-00-10746-8

PDF (Ingelesa)

833-21-035-2

978-84-00-10747-5

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...