El Neolítico

portada el Neolítico
Egilea: Juan F. Gibaja, Juan José Ibáñez y Millán Mozota
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Historia y arqueología
Orri kopurua: 142
Argitaratze-data: Noviembre 2021

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-139-2

978-84-00-10868-7

PDF (Gaztelania)

833-21-138-7

978-84-00-10869-4

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...