En búsqueda de las especias: las plantas de la expedición Magallanes-Elcano (1519-1522)

En la conmemoración de su quinto centenario, este libro pretende rendir tributo a la primera vuelta al mundo (1519-1522)

Carátula n búsqueda de las especias
Egilea: Pablo Vargas Gómez
Argitaratzailea: CSIC / Catarata
Eremu tematikoa: Consulta, información y materias interdisciplinares
Orri kopurua: 238
Argitaratze-data: 2020
Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...