Ictionimia andaluza: nombres vernáculos de especies pesqueras del "mar de Andalucía"

El objetivo de esta obra es contribuir a la recuperación y conservación del vocabulario patrimonial ictionímico de Andalucía

Portada del libro Ictionimia andaluza
Egilea: Alberto Manuel Arias García; Mercedes de la Torre García
Argitaratzailea: Universidad Pablo de Olavide; CSIC; Universidad de Sevilla; Universidad de Almería; Universidad de Cádiz; Universidad de Málaga; Universidad de Granada.
Eremu tematikoa: Ciencias de la Tierra, geografía, medioambiente, planificación
Orri kopurua: 979
Argitaratze-data: 2019
Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...