Imperios ibéricos y representación política, siglos XIX-XX

Portada Imperios ibéricos y representación política, siglos XIX-XX
Egilea: Institucional
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Historia y arqueología
Orri kopurua: 320
Argitaratze-data: Agosto 2021

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-006-2

978-84-00-10740-6

PDF (Gaztelania)

833-21-007-8

978-84-00-10741-3

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...